Redovisningsbyrå Uppsala

Kompletta lösningar för redovisning och bokföring

Övriga tjänster

ÖVRIGA TJÄNSTER VI TILLHANDAHÅLLER

Utöver redovisning och ekonomihantering erbjuder Castus en mängd olika tjänster för fastighetsägare.

Bland annat så kan vi erbjuda teknisk förvaltning, uthyrningsverksamhet, felanmälan och rapportering. Varje fastighet är unik. Vi anpassar våra tjänster för att möta varje kunds krav och behov. Många fastighetsägare har fastigheter som en sidoinkomst. Då är det extra viktigt att ha en kunnig partner vid sin sida som tar hand om varje steg på vägen. Du som kund kan sedan hålla koll via vår webbportal där det exempelvis går att hitta statistik, rapporter och register.

Genom att anlita vår fastighetsjour behöver du inte anställa egna vaktmästare eller tekniker. Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt pris på denna typ av tjänster då personalen delas mellan flera fastighetsägare. Du kan upprätthålla den service som krävs och betalar bara för den tid och de tjänster du faktiskt utnyttjar.

Fastighetsägande är också starkt förknippat med juridik. Våra fastighetsjurister finns alltid tillgängliga om det skulle uppstå situationer där du behöver juridisk rådgivning eller hjälp.

Välj Castus när du vill ha bästa möjliga tjänster för fastighetshantering.

Ja, jag vill ha redovisningstjänster som ger mitt företag större framgångar!